Priser og tilskud

Pris:

Prisen for en plads i Sandslottet er 8244 kroner om måneden. I forældre modtager et tilskud fra jeres bopælskommune, som bliver indsat på jeres nem-konto, den 1. i hver måned.  Alt efter hvilken kommune I er bosat i, vil tilskuddet være varierende. Tilskuddet udgør max 75% af prisen. Tilskuddet i de forskellige kommuner ser i 2018 således ud:

Horsens udgør tilskuddet 5913 kr., således at egenbetalingen bliver 2331 kr.

Odder udgør tilskuddet op til 7957 kr., således at egenbetalingen bliver 2061 kr.

Der betales forud alle årets 12 måneder.

Betaling skal være os i hænde senest den 1. i hver måned.

Der er mulighed for søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads under Fritvalgsordningen. Vi tilbyder ikke deltidsplads.