Priser og tilskud

Pris:

Prisen for en plads i Sandslottet er 8000 kroner om måneden. I forældre modtager et tilskud fra jeres bopælskommune, som bliver indsat på jeres nem-konto, den 1. i hver måned.  Alt efter hvilken kommune I er bosat i, vil tilskuddet være varierende. Tilskuddet udgør max 75% af prisen. Tilskuddet i de forskellige kommuner ser i 2017 således ud:

Horsens udgør tilskuddet 5715 kr., således at egenbetalingen bliver 2285 kr.

Odder udgør tilskuddet op til 7841 kr., således at egenbetalingen bliver 2000 kr.

Århus udgør tilskuddet op til 5870 kr., således at egenbetalingen bliver 2130 kr.

Skanderborg udgør tilskuddet 5983 kr., således at egenbetalingen bliver 2017 kr.

Der betales forud alle årets 12 måneder.

Betaling skal være os i hænde senest den 1. i hver måned.

Der er mulighed for søskenderabat. Der er ikke mulighed for friplads under Fritvalgsordningen. Vi tilbyder ikke deltidsplads.